Sık Sorulan Sorular


Doktora yeterlik sınav başvurusu ve sınav uygulama esasları hakkında detaylı bilgi için TIKLAYINIZ

 

2020-2021 Bahar yarıyılı derse yazılma tarihleri güncellenmiş olup 15-16-17 Şubat 2021 tarihlerinde sabis sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. 

Katkı Payı Ödeme : 15-17 Şubat 2021

Açılan/Açılmayan Derslerin İlanı: 18 Şubat 2021 Saat: 17:00

Açılmayan Ders yerine yeni derse yazılma: 19-21 Şubat 2021 (sabis sistemi üzerinden)

 

  • Enstitü Anabilim Dalı (EABD) tarafından uygun görülen ve Enstitü Yönetim Kurulu (EYK) tarafından kabul edilen bir lisans diplomasına sahip olması, (mezuniyet koşulları, başvuru döneminde internet sayfamızda ilan edilir)
  • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 60 puan alması gerekir. 
  • * EABD Başkanlıkları isterlerse daha yüksek bir ALES puanı isteyebilir.
  • Tezli Yüksek Lisans programına öğrenci kabulünde başarı değerlendirme notu:
  • ALES notunun %50'si,
  • Lisans mezuniyet notunun %20'si
  • Yazılı Bilim Sınavının %30'u  dikkate alınarak belirlenir.

Programa başvuran adaylar yukarıda belirtilen değerlendirmeye göre sıralanır ve ilan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt için Enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listeden kontenjan dolmadığı takdirde ilan edilen gün ve saatte yedek listeden, başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

EABD Başkanlıkları başvuru koşullarında 4'lük sistemde en az 2,50 olmak şart ile lisans mezuniyet not ortalaması şartı koyabilirler.

EABD tarafından uygun görülen ve EYK tarafından kabul edilen bir yüksek lisans diplomasına sahip olması, (mezuniyet koşulları, başvuru döneminde internet sayfamızda ilan edilir)
ALES'ten başvurduğu programın türünde en az 70 puan alması, ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alması gerekir.
* EABD Başkanlıkları isterlerse daha yüksek bir ALES puanı isteyebilir.

Doktora programına öğrenci kabulünde, başarı değerlendirme notu:

  • ALES notunun %50'si,
  • Bilimsel Değerlendirme Sınavının %30'u,
  • Yüksek lisans mezuniyet notunun %20'si dikkate alınarak saptanır.

İlgili EABD Başkanlığınca yapılacak yazılı ve sözlü sınavlara girmek zorunludur. Sınavlardan birine girmeyen aday başarısız kabul edilir. Bilimsel değerlendirme sınav notu yazılı puanının % 50'si, sözlü puanının % 50'si dikkate alınarak saptanır. Bilimsel Değerlendirme sonuçları YÖK'ün Çevirim Tablosuna göre dörtlük sisteme dönüştürülür.
Doktora programına öğrenci kabulünde başarı değerlendirme notu en az 2.75'tir. (EABD Başkanlıkları isterlerse daha yüksek bir not ortalaması isteyebilir.) 2.75 ve üzerinde başarı değerlendirme puanına sahip olan adaylar sıralanır. Kontenjan dahilinde belirlenen asıl listedeki adaylar kesin kayıt yaptırmaları için Enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listeden kontenjan dolmadığı takdirde ilan edilen gün ve saatte, yedek listeden başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

İlgili EABD/EASD tarafından uygun görülen ve EYK tarafından kabul edilen bir lisans diplomasına sahip olmak

         Tezsiz Yüksek Lisans programına öğrenci kabulünde başarı değerlendirme notu :
         Lisans mezuniyet notu dikkate alınarak belirlenir.
         Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adayların başarı sıralaması lisans mezuniyet notuna göre sıralanır.

İlan edilen kontenjan sayı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asil listeden kontenjan dolmadığı takdirde ilan edilen gün ve saatte yedek listeden başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

Ekte yer alan Askerkik İşlemleri Başvuru Formunu doldurup sevk tehiri seçeneğini işaretleyerek imzalı bir şekilde son bir ay içerisinde alınmış(e-devlet veya askerlik şubesinden) askerlik son durum belgesi ile enstitüye başvurarak sevk tehiri talebinde bulunulur. Askerlik sevk tehir talebi ilgili Askerlik Şubesine bildirilir. Yazışmalar elektronik sistem üzerinden gerçekleştirilir. Askerlik İşlemleri Başvuru Formu

İlişik kesilmesi, yatay geçiş yapılması ve mezuniyet durumlarında sevk tehiri iptal edilir.

Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarındaki öğrencilerin tez/yeterlik aşamasına geçebilmesi için, EABD/EASD Başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik en az 42 AKTS (7 ders) kredilik dersten başarılı olmasının yanı sıra, en az iki Uzmanlık Alan dersi ve Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer dersi ile birlikte toplam 60 AKTS kredilik dersten başarılı olmak zorundadır.

 

Tezsiz yüksek lisans programları en erken 2 yarıyılda tamamlanabilir. Azami süre 3 yarıyıldır.

Mezuniyet koşulu: Anabilim dalı başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik 10 ders ve proje dersinden başarılı olmanın yanı sıra genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2,50 olması gerekmektedir.

2 yarıyılda mezun olabilmek için 1. yarıyılda 5 ders ve 2. yarıyılda 5 ders ve proje dersi seçilmelidir.

Proje dersi en erken 2. yarıyılda seçilebilir.

Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında ders aşaması en erken 2 yarıyıl olup azami 4 yarıyılda tamamlanması gerekmektedir.

Ders aşamasını 2 dönemde tamamlamak için 1. yarıyılda 4 ders ve uzmanlık alan dersi , 2. yarıyılda 4 ders ve uzmanlık alan dersi seçilmelidir.

Ders aşamasını tamamlamak için tezli yüksek lisans programlarında genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2,50 doktora programlarında ise en az 3,00 olması gerekir. 4 yarıyıl sonunda not ortlaması şartınısağlayamayan ve gerekli sayıda dersten başarılı olamamış öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında bir dersten başarılı olabilmek için yarıyıl sonu notunun 100 üzerinden az 65 (CC) , doktora programlarında en az 75 (CB) olması gerekmektedir. CC 4 lük sistemde 2 CB 2,5 puana denk gelmektedir.


Enstitümüz tarafından verilen hizmetler ile ilgili Sıkça Sorulan Sorularda aradığınız cevabı bulamadığınızı düşünüyor veya Enstitümüz ile ilgili başka bir konu hakkında bilgi ve belge (Öğrenci Belgesi, Transkript, vb.) almak istiyorsanız Öğrenci veya Misafir e-posta seçeneğini tıklayarak bize yazabilirsiniz.